Sat - Sun: Closed

Mon - Fri: 7.00 - 17.30

Call us on: 01554 70 50 65

 
Slider-02

I'CH RÔL BERFFAITH

DEWCH O HYD

cyflenwi cynradd ac uwchradd.

Cymerwch gipolwg ar ein hystod eang o wasanaethau

GWYLIWCH EIN GWASANAETHAU
teaching supply candidates

PROFIAD GWAITH, GWAITH RHAN AMSER...

MAE GENNYM RÔL I CHI.

GWYBODAETH I YMGEISWYR
teaching supply for schools

ANGEN DOD O HYD I STAFF MUNUD OLAF...

GALLWN NI EICH HELPU.
GWYBODAETH I YSGOLION AC ATHRAWON

YMGEISWYR

Os ydych yn chwilio am waith cyflenwi neu gyfle i ennill ychydig o brofiad gwaith, dyma’r lle i chi.

YSGOLION

Angen dod o hyd i staff cyflenwi dros dro neu dymor hir ar gyfer eich ysgol? Gallwn ni eich helpu i ddod o hyd i’r ymgeisydd perffaith.

GWASANAETHAU

Rydym yn darparu ystod eang o staff o addysgu yn y sector cynradd ac uwchradd i staff cefnogi dysgu.
Gallwn gynnig ystod eang o swyddi gwag ar gyfer athrawon cyflenwi cynradd ledled De Cymru.
Rydym o hyd yn chwilio am gynorthwywyr addysgu gydag amrywiaeth o sgiliau i ymdrin â’r galw cynyddol.
Gallwn gynnig ystod eang o swyddi gwag ar gyfer athrawon cyflenwi uwchradd ledled De Cymru.
Gallwn gynnig ystod eang o swyddi gwag ar gyfer cynorthwywyr addysgu anghenion addysgu arbennig ledled De Cymru.
Supply teacher post vacancies south wales
SWYDDI GWAG

GWASANAETH ATHRAWON CYFLENWI LEDLED DE CYMRU GYDA ADDYSG SEREN EDUCATION

Ein nod ydy gweithio gyda’n cleientiaid i godi safonau addysg y disgyblion wrth gynnig dewis, gwaith rheolaidd ac amrywiol i athrawon a staff cefnogi dysgu.
Mae Addysg Seren Education yn Asiantaeth Athrawon Cyflenwi sydd wedi ei lleoli yn Sir Gaerfyrddin. Rydym yn gosod athrawon a chynorthwywyr addysgu cymwysedig mewn ysgolion lleol. Sefydlwyd y cwmni yn 2016, ac rydym yma i helpu staff sydd ag angerdd at addysg i ddod o hyd i waith. Rydym yn awyddus i barhau gyda chynnig gwasanaeth o’r radd flaenaf.

Rydym yn cael ein hadnabod am ein gweithdrefnau gwirio llym, profiad y cwsmer, a’r gwasanaeth eithriadol o recriwtio mewn ysgolion.

Os hoffech chi i ni eich helpu i ddod o hyd i waith yn eich ardal, cofrestrwch.

supply teacher vacancies
supply teacher vacancies
supply teacher vacancies
supply teacher vacancies
supply teacher vacancies
supply teacher vacancies

NEWYDDION DIWEDDARAF

Ein dyfodol yn sicr yn nwylo ein newydd ganedig

Pe bai dechrau cwmni newydd ddim yn ddigon o her, croesawom ferch fach annwyl i’r…


Noddi Ysgol Brynsaron

Roeddem yn falch iawn i noddi cit chwaraeon Ysgol Brynsaron yn ddiweddar. Dyma ein logo…


CYSYLLTWCH Â NI

Cysylltwch â ni heddiw naill ai dros y ffôn, e-bost, neu bost drwy’r post.
Neu cwblhewch ein ffurflen gyswllt a byddwn yn dod yn ôl atoch chi.

Ffôn & E-bost

Ffôn: 01554 70 50 65
info@addysgsereneducation.co.uk

Post

9 Alstred Street, Kidwelly,
Carmarthenshire, SA17 4TN

Oriau Gwaith

Llun – Gwen: 7yb – 5.30yh
Sad & Sul: Ar Gau

Enw (yn ofynnol)

Ebost (yn ofynnol)

Pwnc

Eich Neges